Tranekær Slotskros historie

Gæstgivergården

På det dejlige Langeland ligger slotsbyen Tranekær, og midt i disse skønne
og naturrige omgivelser ligger Tranekær Gæstgivergård – tæt på det historiske
og meget smukke Tranekær Slot. 

I 1700-tallet lå kroen "Slukefter" på skellet mellem Bøstrup og Tranekær sogne.
Kroen blev nedlagt af lensgreven fra Tranekær Slot – greve Frederik Ahlefeldt-
Laurvig – som i 1802 lod Tranekær Gæstgivergård blive opført på stedet. Den 14.
april 1803 fik kroen æren af at blive kongelig priviligeret kro. I 1860 blev den skønne
gamle ridestald bygget af gæstgiver W. From ved siden af hovedbygningen.

I den første halvdel af det 19. århundrede tjente Gæstgiveriet også som postkro,
inden posttransporterne blev mere regelmæssige, og Tranekær i 1870'ernen fik
eget posthus. I Gæstgivergården holdt Tranekærs selskabelige klub omkring år
1900 sine arrangementer, og der har været foredrag med blandt andet Herman
Bang.

I 1953 sælges Tranekær Gæstgivergaard fra godset. Kroen har i dag gennemført
en nænsom ombygning, og den gamle ridestald tjener i dag som gæstehus med
smukke og stemningsfuldt indrettede værelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find vej